Werkstraf


Werkstraf

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit plegen, worden gestraft volgens het jeugdstrafrecht. Bijvoorbeeld met een taakstraf of jeugddetentie. De rechter kan door het adolescentenstrafrecht het jeugdstrafrecht ook toepassen op jongvolwassenen tot 23 jaar.

Doel

Onder begeleiding van een werkmeester voeren de deelnemers verschillende werkzaamheden uit die ten dienste staan aan de maatschappij. Daarnaast is het aanleren van basisvaardigheden een belangrijk doel om recidive te voorkomen.Doelgroep

  • Jongeren met probleemgedrag op meerdere gebieden (multi-problematiek)
  • Jongeren met vaardigheidstekorten
  • Jongeren met problemen op één gebied
  • Specifieke categorie (o.a. LVB, ASS)

Methodiek

De begeleiding van de werkstraf is ontwikkeld vanuit de What Works beginselen en is gebaseerd op het competentiemodel. Tijdens het uitvoeren van de werkstraf staan een prettig pedagogisch klimaat, veiligheid en Arbowetgeving hoog in het vaandel. Jongeren worden door de werkstraf geconfronteerd met de gevolgen van het plegen van strafbare feiten. Zij moeten zich houden aan gemaakte afspraken en leren samenwerken met andere deelnemers. Voor jongeren is dit vaak een andere werkervaring die ook blik verruimend kan werken. Het neveneffect van een groepswerkproject is dat jongeren kunnen leren van elkaar en van het proces en structuur waarin de werkstraf plaatsvindt.


Begeleiding

Er zijn binnen de werkstraf verschillende vormen van begeleiding.

Reguliere begeleiding
Deze jeugdigen hebben reguliere begeleiding nodig. Deze jongeren staan positief en meewerkend tegenover begeleiding (responsiviteit). Ook ouders zijn meewerkend en ondersteunend aan de jongeren. Van de jeugdigen kan verwacht worden dat zij de vaardigheden bezitten om mee te draaien in het project, wat betekent dat de jeugdigen gemotiveerd zijn en zelfstandig kunnen werken.

Extra pedagogische begeleiding
Deze jeugdigen hebben extra begeleiding nodig. Deze jeugdigen zijn enigszins gemotiveerd, laten problemen zien als het gaat om gezin, school en/of vrije tijd. Ze worden in staat geacht om met wat extra hulp de werkstraf tot een goed einde te brengen. Van de jeugdigen wordt verwacht dat deze aanwezig is en meedoet en dat deze laat zien in staat te zijn om te leren van “fouten”.

Specifieke begeleiding
Deze jeugdigen hebben specifieke begeleiding nodig. Het gaat hier om de echtkwetsbare jeugdigen. Er is sprake van specifieke problematiek, waarbij de specifieke kenmerken vragen om aangepaste begeleiding. Door de problematiek vragen ze om specifieke aandachtspunten in de begeleiding. Van de jeugdigen wordt verwacht dat ze op de gemaakte afspraken aanwezig zijn en de werkzaamheden zo goed mogelijk uitvoeren.

Begeleiding vanuit regels en controle
Deze jeugdigen hebben begeleiding nodig waarin wordt toegezien op regels en verwachtingen. Het is een diverse groep, waar al veel op ingezet is en waarbij veel van hetzelfde niet meer helpt. Bij jeugdigen die al veel begeleiding hebben of gehad hebben en wars zijn van leervragen en pedagogische doelen is het risico van mislukken groter wanneer de aandacht hier teveel naar uitgaat. Van de jeugdige wordt verwacht dat hij/zij aanwezig is en meedoet. Indien de jongere niet meedoet of zijn afspraken niet nakomt volgt sanctionering. Indien de jeugdige een goede inzet laat zien, zal de coördinator taakstraffen of de werkmeester de jongeren hiervoor complimenteren.


Werkwijze

De werkstraf wordt uitgevoerd in weekenden en schoolvakanties in groepen van maximaal 8 jongeren. De groep staat onder begeleiding van één of twee werkmeesters. De werkzaamheden vinden o.a. plaats in de groenvoorziening, bij non-profit organisaties en in centra van diverse steden.

Opdrachtgever en samenwerking TOP Groep

MJ23 voert de werkstraffen uit in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming in onderaanneming van TOP Groep.