Vacatures


Werkstraf

De werkstraf is een Justitiële Gedragsinterventie voor jongeren van 12 t/m 18 jaar die één of meerdere delicten hebben gepleegd.

Doel

Onder begeleiding van een werkmeester voeren de deelnemers verschillende werkzaamheden uit die ten dienst staan aan de maatschappij. Daarnaast is het aanleren van basisvaardigheden een belangrijk doel om recidive te voorkomen.
Doelgroep

  • Jongeren met probleemgedrag op meerdere gebieden (multi-problematiek)
  • Jongeren met vaardigheidstekorten
  • Jongeren met problemen op één gebied
  • Specifieke categorie (o.a. LVB, ASS)

Methodiek

De begeleiding van de werkstraf is ontwikkeld vanuit de What Works beginselen en is gebaseerd op het competentiemodel. Tijdens het uitvoeren van de werkstraf staan een prettig pedagogisch klimaat, veiligheid en ARBO wetgeving hoog in het vaandel. Jongeren worden door de werkstraf geconfronteerd met de gevolgen van het plegen van strafbare feiten. Zij moeten zich houden aan gemaakte afspraken en leren samenwerken met andere deelnemers. Voor jongeren is dit vaak een andere werkervaring die ook blik verruimend kan werken. Het neveneffect van een groepswerkproject is dat jongeren kunnen leren van elkaar en van het proces en structuur waarin de werkstraf plaatsvindt.


Werkwijze

De werkstraf wordt uitgevoerd in weekenden en schoolvakanties in groepen van maximaal 8 jongeren. De groep staat onder begeleiding van één of twee werkmeesters. De werkzaamheden vinden o.a. plaats in de groenvoorziening, bij non-profit organisaties en in centra van diverse steden.