Cookie Policy


Privacyverklaring

Persoonsgegevens die bewaart worden
MJ23 kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van MJ23, en/of omdat jij deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan MJ23 verstrekt. MJ23 kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Jouw voor- en achternaam
  • Jouw adresgegevens
  • Jouw telefoonnummer
  • Jouw e-mailadres


Waarom MJ23 gegevens nodig heeft
MJ23 verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met jou op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan MJ23 jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.


Hoe lang MJ23 gegevens bewaart

MJ23 bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.


Delen met anderen

MJ23 verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


In kaart brengen website bezoek

Op de website van MJ23 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MJ23 gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mj23.nl. MJ23 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.


Beveiligen

MJ23 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door MJ23 verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MJ23 op via info@mj23.nl.

MJ23.nl is een website van MJ23. MOOOI MJ23 is als volgt te bereiken:

Postadres: Mercurion 6 Zevenaar
Telefoon: 0316 74 56 12
E-mailadres: info@mj23.nl