Home


Resultaten 2015 | 2016 | 2017 RSD De Liemers

26 trajecten voor kwetsbare jongeren in de leeftijd van 18-27 jaar met een grote afstand tot de maatschappij.%

Opleiding/ betaald werk /dagbesteding


%

Vervolghulp (psychisch of medisch)


%

Stoppen of sterk verminderen middelengebruik


Trajecten

In onze training en begeleidingstrajecten staan het aanleren van sociale- cognitieve- en/of praktische vaardigheden centraal. Daarnaast is er veel aandacht voor het wegnemen van belemmeringen, persoonlijke ontwikkeling, motivering en activering met als doel dat de cliënt zijn of haar eigen plek vindt en dus aansluiting vindt in de maatschappij.

Testen

Door gebruik te maken van professionele testen is het mogelijk om jongeren en/of (aankomend)werknemers direct bij de start van een traject op het juiste spoor te helpen bij het vinden van een passende vervolgopleiding of baan. Naast de testen, wordt de cliënt gecoacht en krijgt hij/zij n.a.v. een analyse een advies. Het is mogelijk om deze testen te combineren met onze trajecten.


Liza

 

Barry heeft me heel erg geholpen om weer te geloven in mezelf. Hij leerde me te kijken naar mijn kwaliteiten en daar iets mee te gaan doen.

 Amanda BrunsBeleidsmedewerker Reïntegratie RSD de Liemersjanuari 2017
‘De trainers en begeleiders van MJ23 weten deze jongeren echt in beweging te krijgen richting scholing, werk en hulpverlening’
Lynn AssinkBeleidsmedewerker Sociaal DomeinGemeente Rhedenfebruari 2017
‘De trainers zijn krachtig en vriendelijke persoonlijkheden met feeling voor de doelgroep. Ze spreken jongeren op de juiste manier aan waardoor er wederzijds respect ontstaat en ze een voorbeeld zijn voor de jongeren’